28.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Jan 27, 5:20 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
28.01.2018 – ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಯೆಂವ್ಚಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಲಿತುರ್ಜಿ:
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾರ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ
ಅಯ್ತಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ 6.00 ವೊರಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
” ” 8.00 ವೊರಾರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ

3) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊತೊರ್ನ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ 8 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊತೊರ್ನ್. 9.30ವೊರಾಂಚೆ ಮೀಸ್ ನಾಂ.

4) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಕೊಳಲಗಿರಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹೊಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

5) ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಆವಯಾಂಚಿ ಸೊಡಾಲಿಟಿ ಗೊವ್ಳಿಬಾಪಾಂಚಾ ಆದೇಶ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಪೆÇೈಶೆ ರು.3,400/- ತಾಣ ಂ ದೊತೊರ್ನಿಚಾ ದಿಸಾಕ್ ದಾನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

6) ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್.ಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಎಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾ. ಕ್ಯಾರೊಲ್ಸ್ ವಾಡ್ಯಾವಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು.47,140/- ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾವೆಳಿಂ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ರು.70,000/-, ಸ್ಟಾಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರು. 40,000/- ಖರ್ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ ಪೆÇೈಶೆ
ರು.54,114/-, ತಾಂತ್ಲೆ ರು. 10,000/- ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಸಗ್ಳೆ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಗಾಲಾಂ.

7) ಯೆಂವ್ಚಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆಮ್ಚಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಾ ಬಾಂದ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದೇವ್‍ದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್‍ಚೊ ತುಳು ಡ್ರಾಮಾ “ಎದುರು ಕೋಪ” ದವರ್ಲಾ. ತುಮಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾನಿಂ ಟಿಕೆಟಿ ಘೇವ್ನ್ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಆನಿ ಡೊನೇಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಭರ್ಫೂರ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಗುರ್ಕಾರಾಂನಿಂ, ಪ್ರತಿನಿಧಿನಿಂ, ಟೀಚರಾನಿಂ. ಪಿ.ಟಿ.ಎ. ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಆನಿ ಇತರ್ ಸಬಾರಾನಿಂ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಜಾಯಿತ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ. ತುಮ್ಚಾ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಆನಿ ಭರ್ಫೂರ್ ಸಹಕಾರಾಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ನಾಟಾಕಾಚೆ ಟಿಕೆಟಿ ವ ಸ್ಪೋನ್ಸರ್ ವ ಡೊನೇಶನ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಜ್ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಟಿಕೆಟಿ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿನಂತಿ.

8) ಯೆಂವ್ಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸುಕ್ರಾರ್, ಪೂಣ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.30 ವೊರಾರ್ ಡ್ರಾಮಾ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್ ನಾ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮೀಸ್ ನಾ. ಸಾಜೆರ್ ಆರಾಧನ್ ಆನಿ ಮೀಸ್. ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಕಾಳಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮೀಸ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

9)ಯೆಂವ್ಚಾ ಸನ್ವಾರಾ 3ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವೊರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್, ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ ಆನಿ ಸ್ವ ಸಹಾಯಾಂಚೆ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಮಿಟಿಂಗ್ . ಫೆಸ್ತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ದೆಕುನ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

10) ಯೆಂವ್ಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 6.00 ವೊರಾರ್ ಗಾಯಾನ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ.

11) ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೆÇೀಲಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಜನವರಿ 28 ಆನಿ ಮಾರ್ಚ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಸರಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ನೇಜಾರ್ ಆನಿ ಕೆಳನೇಜಾರ್ ಅಂಗನವಾಡಿಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. 5 ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಚೊ ಸದುಪಯೋಗ್ ಜೊಡ್ಚೊ. ವಿವರ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಾರ್ ಆಸಾ.

12)ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ ಆಯ್ತಾರಾ 8.00 ವೊರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆಚೆ ಮಿಟಿಂಗ್ ಆಸಾ.

13) ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ಯೊ:
ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4.30: ಸಾಂ.ಫ್ರಾ. ಅಸಿಸಿ ವಾಡೊ ಮೇರಿ,ವಿಕ್ಟರ್‍ಕರ್ನೇಲಿಯೊಚ್ಯಾಘರಾ,ಎಲ್.ವಿ.ಪಿ ಲಾಗಿ
” ರೊಜಾರ್ ಮಾಂಯ್ ವಾಡೊ ಜೊಕಿಮ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಿನೆಜಸಾಚಾ ಘರಾ.
5.00: ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ ಅಂತೊನಿ ಆನಿ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚ್ಯಾಘರಾ
” ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ ಮಾಗ್ದಲೆನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಾ ಘರಾ, ಜಿ.ಎಸ್.ಜೆ ‘ಸಿ’ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂ. 304

14) ಹ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಂಮ್ಗಾರ್: ವೇಳ್ ಸಕಾಳಿಂ 7.30ವರಾರ್:

ಅ) ಸೊಮಾರಾ: 29-01-18: ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಸಿಸಿ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಅಂತೊನ್ ವಾಡೊ
ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ವಾಡೊ
ವೆಲಂಕಣ ವಾಡೊ
ಆ) ಮಂಗ್ಳಾರಾ: 30-01-18 ಸಾಂ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಡೊ
ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ವಾಡೊ
ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡೊ
ಸಾಂ. ಜುಜೆ ವಾಡೊ
ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ವಾಡೊ
ಆ) ಬುದ್ವಾರಾ: 31-01-18: ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡೊ

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.