02.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

By Editor - Sat Jul 01, 4:10 pm

  • Comments Off
  • 0 views

ಮೌಂಟ್‍ರೋಜರಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ
02.07.2017 – ಆಯ್ತಾರ್ ತಿಳ್ಸೊಣ್ಯೊ

2) ಫಾಲ್ಯಾ/ ಆಜ್ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿಚಿ ಜಮಾತ್. ಮಿನಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ.

3) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 09-07-2017 ಕ್ 8.00ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ವ್ಹೊಡ್ದಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್
ಅಸಾ, ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

4) ಆಜ್ (1-07-2017) ಸಾಂಜೆರ್ 4.30 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘಟನ್ / ಸ್ತ್ರೀ ಆಯೋಗ್ / ಸ್ವಸಹಾಯಚೆಂ
ಸಹಮಿಲನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

5) ಯೆ0ವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮಿಟಿಂಗ್. ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮಿಟಿಂಗಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

6) ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಜಮಾತ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವೊಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಚ್ಯಾ
ಸಾಂದ್ಯಾನಿಂ ಚುಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

7) ಫಾಲ್ಯಾ/ಆಜ್ 8.00 ವರಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮಿಶನರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ರಾಂವ್ಚೆಂ.

8) ಯೆಂವ್ಚೊ ಸುಕ್ರಾರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸುಕ್ರಾರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ 9.00 ವರಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಮೀಸ್.

9) ಮರಿಯ ಗೊರೆಟ್ಟಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಿಣ ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಜುಲೈ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾರ್
ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾಚಿ ಲಿತುರ್ಜಿ ಮ.ಗೊ.ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ತೆಲಿಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ಸಹಮಿಲನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹಾಲಾಂತ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಂದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ
ಸಹಮಿಲನಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್ಕಾರ್ನಿನ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ.

10) ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಜುಲೈ9 ತಾರಿಕೆರ್, ಲಿತುರ್ಜಿ ಚಲಾವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಚ್ಯಾಂಕ್.

11) ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾಚೆ ವೈ.ಸಿ.ಎಸ್. ಹುದ್ದೆದಾರಾ ಹ್ಯಾ ಪರಿ ಆಸಾತ್:
ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ : ಆಸ್ಲಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಲೆನೊಕ್ಸ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊ,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಮರಿಯ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ,

ಆಂಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ಮರಿಯ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ವಾರಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೈ.ಸಿ.ಯಸ್ ಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜಾಂವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲಾ, ತಾಕಾ ಆಮಿಂ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

12)ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಹುದ್ದೆದಾರಾಂ :
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಅಕ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್,
ಸೆಕ್ರೆಟರಿ : ಮೆಲಿಶಾ
ಖಜನ್ದಾರ್ : ರೋಯ್‍ಸ್ಟನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
ತಾಂಕಾಂ ಆಮಿಂ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.
13) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಜಮಾತ್ :
ಸಾಂಜೆರ್ 4:30 ವರಾರ್
ರೋಜರ್ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಜೆಸಿಂತಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ. ಜಮಾತೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಚಿ ಎಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

14) ಫಾಲ್ಯಾಂ / ಆಜ್ ಸಾ0. ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ತಾಂಚೊ ಪಾತ್ರೊನಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸರ್ವ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ 8:00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4:00 ವರಾರ್ ರಂಜನ್ ಆನಿ ಶಿನೊಜಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಚಾ ಘರಾ ಚಲ್ಚಾ ಸಹಮಿಲನಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

15) ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಘರಾಂಚೆ ಆಶೀರ್ವಚನ್, ವಾಹನಾಂ ಬೆಂಜಾರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ವೆಳಿಂ ತುಮಿಂ ಕವರಾನಿಂ ದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಕ್ ರುಪೈ 3,500. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ Mite Box ವಾ ಕಾಣ ಕೆ ಡಬ್ಬೊ ವ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಐವಜ್ 5,268/- ಹೆ ದೊನಿಂ ಪೈಶೆ Maintenance of Priests ಎಕೌಂಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್.

16) ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಲ್ಯಾಣ್‍ಪುರ್ ಕಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಮಿಲಾರ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ತಾರಿಕೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

17) ಆಮ್ಚಾ ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಾ, ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಮ್ಯಾಗ್ದಲಿನ್ ಕರ್ನೇಲಿಯೊಕ್ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ಆನಿ
ಗೈಡ್ಸ್‍ಚಿ Best Teacher ಮ್ಹಣ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೀಫ್ ಕಮಿಶನರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎವಾರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ತಿಕಾ
ಅಭಿನಂದನ್.

18)ಮಣ ಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕಾರ್ಡಾಂ ಭರ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಮಾಣ ಂ ತಾರಿಕ್ ಜುಲೈ 20.

19) ಜೋನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಂಬೈ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಧಾವೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿಂತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್ ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಧಾವೆಂತ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಸಿ.ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿ., ಐ.ಸಿ.ಎಸ್.ಸಿ. ತಶೆಂಚ್ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಾಯನ್ಸ್, ಕೊಮರ್ಸ್ ಆನಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಂನಿ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಅಂಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತುಮ್ಚಾ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾಚಾ ಜೆರೊಕ್ಸ್ ಕೊಪಿ ಸವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಫೆÇಟೊ, ಎಡ್ರೆಸ್, ಪೆÇೀನ್ ನಂಬರ್ ಬರವ್ನ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಜುಲೈ 20 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಚಡಿತ್ ವಿವರಾಕ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೊರ್ಡ್ ಪಳೆಯಾ.

 

Excludes​ last-minute modifications
*Source : Church Office*

  • Comments Off
  • 0 views

Leave a Reply

Comments are closed on this post.